ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಗಾಗಿ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಚೀಟ್ ಕೋಡ್ಸ್

ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ರೋಲಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಆಟ…

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚೀಟ್ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನುವುದು ತಂತ್ರದ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಐಜಿಜಿ.ಕಾಮ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ...

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಾಗಿ ರಿಯಲ್ಮ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕ

ಚೀಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಕ

ವಾಚರ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಪಿಜಿ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಈಸ್ಟಸ್ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ….

Android ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಎಸ್ಕೇಪ್

ಮೋಸ ಸಂಕೇತಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ: ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಆರ್ಪಿಜಿ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಚೀಟರ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ...

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಕರೆ

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಚೀಟ್ಸ್

ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀನಿಯಸ್ ಇಂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ...

Android ಗಾಗಿ ಸರಳವಾದ RPG

ಚೀಟ್ ಕೋಡ್‌ಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್‌ಗಾಗಿ ಸರಳವಾದ ಆರ್ಪಿಜಿ

ಸರಳವಾದ RPG ಎಂಬುದು RPG ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು IOS ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಕೋಡ್‌ಜಂಗಲ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ...

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಕ್

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಕ್ ಚೀಟ್ಸ್

ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಕ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಯನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ...

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಪೋಸ್ಟರ್ ವಿಲೀನ

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ಗಾಗಿ ಇಂಪೋಸ್ಟರ್ ವಿಲೀನ ಚೀಟ್ಸ್

ಇಂಪೋಸ್ಟರ್ ವಿಲೀನವು ಒಂದು ಪ game ಲ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಜೆಕೆಜಿ., ಜೆಎಸ್‌ಸಿ ಡಿಸ್ಮೌಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ...

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಡಲ್ ಶಾರ್ಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಗಾಗಿ ಐಡಲ್ ಶಾರ್ಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೀಟ್ ಕೋಡ್ಸ್

ಐಡಲ್ ಶಾರ್ಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಕೊನ್ಸಾರ್ಡೊ ಅವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ...

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಮ್ ಹಂಟ್

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಗಾಗಿ ಮೋಸ ಕೋಡ್ಸ್ ವರ್ಮ್ ಹಂಟ್

ವರ್ಮ್ ಹಂಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೈಕ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ...